Basın Açıklaması

  • 03 Aralık 2014
  • 1.973 kez görüntülendi.
Basın Açıklaması

Sayın Kamuoyuna ve Basın Mensuplarına;

Sağlık Bakanlığı’nın Toplum Temelli Ruh Sağlığı Projesi çerçevesinde oluşturulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’ni desteklemek amacıyla, Trabzon merkezli olmak üzere kurulan yeni bir derneğin, “Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Derneği”nin kuruluşunu duyurmak ve Derneği tanıtmak amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ruh sağlığı hizmetlerindeki yeni bir anlayışın ürünüdür. Bu yeni anlayışta ağır ruhsal bozukluk yaşayan birey, sadece tıbbi boyutuyla değil bunun yanında sosyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla da ele alınmaktadır.

Önceki anlayışa göre psikotik özellikli ruhsal bozukluk yaşayan bireyler, hastalıklarının alevlenme dönemlerinde hastaneye yatırılır ve hastane sonrasında tek başlarına bırakılırdı. Hastane çıkışı çevresel ve hastalıkla ilgili nedenlerden dolayı kendi kabuklarına çekilmekte olan bu bireyler, sonuçta tekrar hastalanır ve yine hastane yatışına gidilirdi. Bu kısır döngü böylece sürüp gitmekteydi.

Artık hastanın şikayeti olduğunda hastaneye geldiği ve sonrasında tek başına bırakıldığı hastane temelli sistem yerine geliştirilen toplum temelli ruh sağlığı hizmetinde birey, sadece tıbbi boyutuyla değil bunun yanında sosyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla da ele alınmaktadır. Bunun için bireylerin Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri aracılığıyla tedavi takipleri ve psikososyal rehabilitasyonları yapılmakta, psikoeğitimler sayesinde hastalığa dair bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Sağlığın modern tanımı kişinin sadece fiziksel değil ayrıca ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden de tam bir iyilik hali içinde bulunmasını içerir. Ruhsal sorunlar yaşayan bireyin ekonomik ve sosyal tüm yaşam alanları bundan olumsuz olarak etkilenir. Bu nedenle sadece sağlık hizmetleriyle bu problemleri ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Ruh sağlığı doğası gereği sadece sağlığa ait bir alan değil aynı zamanda sosyal yönü de olan disiplinler arası bir alandır ve bu nedenle sağlık politikaları ile birlikte sosyal politikaların da birer parçasıdır. Bu çok boyutluluk nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanında bireyin sosyal ve ekonomik problemleri de ele alınmalıdır.

Kapsamını düşündüğümüzde bu işin sadece Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülmesini beklemenin gerçekçi olmayacağını düşünüyoruz. Bu faydalı projenin yürütülebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için toplumun ve sivil inisiyatifin de sorumluluk alması ve projede bulunması gerekir ki Avrupa’da durum böyledir.

Bu amaçla bizler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile benzeri kuruluşlara ve kişilere destek vermek, alana yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu alana yönelik çalışmaları özendirmek, teşvik etmek ve eğitim etkinlikleri düzenlemek için Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Derneği’ni (TORSAG) kurmuş bulunmaktayız. Kurucularımız arasında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, danışan aileleri, sağlık personelleri ve sivil toplum çalışmalarına gönül vermiş kişiler yer almaktadır.

Hedefimiz Toplum Temelli Ruh Sağlığı Projesine ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine destek verecek çalışmalar yapmak, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır ruhsal hastalıklardan muzdarip bireylerin işlevselliğini artırarak onları topluma geri kazandırmak ve hastalıkla baş edebilecek donanım becerilerine sahip olmalarını sağlayarak hastane yatışlarını azaltmaktır.

Sayın basın mensupları, hastalıkla baş etme ve onunla yaşamayı öğrenmede sadece hastanın değil aile ve toplumun bilinçlendirilmesi de önemli bir konudur. Hastalığı her ne kadar bireyin kendisi yaşasa da sonuçlarının aile ve toplum üzerinde yıkıcı etkileri olmaktadır. Günümüzdeki modern psikiyatrik yaklaşım da hastalığın tedavisinde sadece hastaların değil ailenin ve toplumun da sürecin bir parçası haline getirilmesidir. Toplumda doğru olmayan, önyargılı bilgilerin sebep olduğu olumsuz ve yıkıcı yaklaşımlar nedeniyle hastalar kendilerini toplumdan soyutluyor ve toplum tarafından kendi kabuğunda yaşamaya zorlanıyor. Bir anlamda dışlanıyor ve kenara itiliyor. Bu nedenle toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesi önemli bir hal almaktadır. Aile ve toplumun olumlu desteğini alabilmiş bireylerin, hastalıkla baş etmede daha başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu konuda da basınımıza çok önemli görevler düşmektedir. Toplumun doğru bir şekilde bilinçlendirilmesi için basın kuruluşlarının ve mensuplarının desteklerini beklemekteyiz.

Sayın basın mensuplarına konuya gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür eder, bundan sonraki projelerde yine birlikte çalışma temennimizi beyan eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

                                                                                     

Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Derneği

e-posta: torsagdernek@gmail.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ